Δειπάτυρος

Δειπάτυρος· θεὸς παρὰ Στυμφαίοις, Hsch.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ — древнейшая система мифологических представлений предков современных индоевропейских народов, реконструируемая с помощью сравнительно исторического исследования отражений этой системы в исторически засвидетельствованных отдельных индоевропейских… …   Энциклопедия мифологии

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.